Yhdistyksemme historiaa

Hankasalmen 4H -yhdistyksen historiaa

Hankasalmelle 4H-yhdistys perustettiin tapaninpäivänä vuonna 1935, Etelän tuvassa Kovalanmäellä. Perustajajäseninä toimivat muunmuassa Taneli Häkkinen, Juho Laitinen, Helmi Jalkanen sekä Eino Hyvönen. Alkuperäinen nimi oli maatalouskerhoyhdistys, vasta 60-luvulla otettin käyttöön kansainvälinen 4H-tunnus.

Yhdistyksen toiminta-ajatus on säilyttänyt ajanmukaisuutensa läpi koko historiansa. Tekemällä oppiminen antaa eväitä 4H-nuorelle pitkälle elämään. Yhdistys on selvinnyt läpi tiukkojenkin aikojen ja uudistunut yhteiskunnan mukana.

Alussa 4H:n toiminta oli painottunut kerhotoimintaan, kurssi- ja koulutustoimintaan sekä erilaisiin kilpailu- ja retkitoimintaan. 1960 -luvulla toiminta keskittyi lähinnä viljely- ja kotieläintoimintaan, 1970 -luvulla suosiossa olivat viljelypalstat, taitokilpailut, puuntaimien kasvatus sekä erilaiset metsä- ja luontoaiheet.

Yhdistyksen jäsenet olivat 1980-luvulle saakka pääasiassa maanviljelijöiden lapsia. Tällä hetkellä 75-vuotiaan yhdistyksen jäsenistä suurin osa on muita kuin maanviljelijöiden lapsia. Nuorten työllistäminen sekä yritystoiminnan tukeminen on nykyään merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Monipuoliset toimintamuodot koskettavat merkittävää osaa Hankasalmelaisista lapsista ja nuorista, joita on toiminnan piirissä 200-300 vuosittain.