Välitän

Välitän –hanke käynnistettiin vuoden 2008 loppupuolella. Varsinaiseen toimintaan ryhdyttiin vuoden 2009 alussa. Hankkeen toteuttajana toimii 4H-yhdistys, hallinnoijana Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry ja rahoittajana ESR ja Keski-Suomen Ely-keskus yhdessä keskisuomalaisten kuntien kanssa.

 

Hankasalmelaisille 17-25 -vuotiaille nuorille suunnattu hanke Välitän päättyi maaliskuun 2011 lopussa. Hanke kehitti yhdessä nuorten kanssa heidän hyvinvointiaan, tuki työnhaussa ja työllistymisen tiellä, auttoi opiskelussa ja elämässä yleensä. Hankkeessa oli mukana 21 nuorta. Hankkeen aikana synnytettiin prosessityökirja, joka on työkalu nuorten kanssa työskenteleville. Kirjaa on saatavana 4H-toimistosta.