Ysit töihin -hanke

Yhdistyksemme on ollut alusta asti mukana vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Ysit töihin -hankkeessa. 

Ysit töihin -hanke onnistui vuosina 2019 - 2023 Hankasalmella hyvin. Hankasalmelaisista yhdeksäsluokkalaisista nuorista sai kesätöitä yli 80 %. Mukana työpaikkoja oli tarjoamassa useat paikkakunnan yritykset, yhteisöt kuin kotitaloudetkin. Kiitokset erinomaisista tuloksista kuuluu heille. 

Haluamme tehdä jatkossakin töitä nuorten työllistämiseksi ja etenkin löytää peruskoulun päättäville nuorille kesätyöpaikkoja. Tärkeässä roolissa Ysit töihin -hankkeessa ovat työnantajien lisäksi kunnat ja koulut, joiden tiloissa koulutus järjestetään. Projektissa koulutetaan nuoria yrittäjyyteen, henkilökohtaisen talouden hallintaan ja työelämätaitoihin liittyvissä asioissa. Hankasalmen 4H:n tavoitteena on tarjota jokaiselle 9-luokan päättävälle nuorelle kahden viikon työkokemus tai että nuori työllistää itsensä yrittäjänä. Me koulutamme ja valmennamme nuoret sekä tuemme työantajia nuorten rekrytoinnissa. Projektin myötä seuraamme myös nuorten sijoittumista kesätyöhön ja keräämme palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Mitä Ysit töihin tarjoaa nuorelle?

* Työpaikan ja palkkaa (vähintään 2 viikkoa)

* Koulutusta ja valmennusta

* Yleiset työelämätaidot (Ajokortti työelämään-koulutus)

* Yrityksen perustaminen (4H-yrityskurssi)

* Henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja sparrausta (4H-yhdistyksen työntekijät)

Mitä Ysit töihin tarjoaa työnantajalle?

* Koulutetun ja motivoituneen nuoren

* Työntekijän, jonka voi palkata myös jatkossa

* 4H:n tuen ja osaamisen nuorten työnantajana toimimiseen

* 4H:n tuen nuoren rekrytointiin

* Mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta työllistämällä nuoria

* Valtakunnallisen viestinnän tuen ja välineet

* Ysit töihin / 4H-kesätyöllistäjä –brändin


Lisätietoja:

Anu Hyytiäinen

toiminnanjohtaja

Hankasalmen 4H-yhdistys ry

p. 040 149 1993

anu.hyytiainen(at)4h.fi

KESÄTYÖT 2023

Yli 80 % peruskoulun päättävistä ysiluokkalaisista sai kesätyöpaikan.

Hankasalmen 4H-yhdistyksen kautta yli 50 nuorta pääsi kesätöihin.