Hankasalmen 4H-yhdistys ry

Hankasalmen 4H-yhdistys on perustettu 27.12.1935 ja rekisteröity 26.11.1973 yhdistysrekisteriin. 

Hankasalmen 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Sääntöjen mukaisesti Hankasalmen 4H-yhdistyksen tarkoituksena on  4H-nuorisotyön avulla
1. voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa;
2. tukea nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista sekä kansainvälistymistä;
3. edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään;
4. edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia

4H-järjestössä toteutetaan "Kolme askelta työelämään"-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhalintaa tukevia käytännön ja käden taitoja. Samalla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. 

Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä on edelleen mahdollisuus saada työtä. 

Kolmannella askeleella nuoret työllistyvät 4H:n kautta erilaisiin töihin ja yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kannustetaan ja opastetaan oman 4H-yrityksen perustamiseen.

Paikallisella tasolla 4H-yhdistyksen toiminta muotoutui 2000-luvulla kahdeksaan eri osa-alueeseen; kerho- ja muu ryhmätoiminta, kurssit, kilpailut, leirit, vaihto-ohjelmat (kansainvälisyys), kouluyhteistyö sekä työllistämistoiminta. 

4H-yhdistys pyrkii tukemaan lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Järjestön tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista, jotka ovat siis Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Näihin sanoihin sisältyy koko 4H -työn perusajatus: Pään harkinnalla, käsien harjaannuttamisella ja sydämen hyvyydellä arkipäivän hyvinvointia niin itselle kuin muillekin.