Tavoitteet ja tulokset

Hankkeen tavoitteet:

1.yrittäjä- ja paikallistoimijaverkostojen yhteistyön syventäminen ja yhdessä voimaantuminen (yhteistyöverkostot)

2. yrittäjien välisen yhteistyön edelleen kehittäminen, yhteishengen kasvattaminen ja osallistaminen (yhteisöllisyys)

3. nuorten sitoutuminen kotiseutuun ja yrittäjyyden tutuksi tuominen (nuoret, yrittäjyys, maaseutukulttuuri)

4. paikallisuus ja seutukunnallisuus (läheisyysperiaate)

5. oman paikkakunnan yrittäjyyden tunnetuksi tekeminen (yrittäjyys)

6. paikallisten yhteisöjen, järjestöjen, kuntien ja mahdollisten oppilaitosten tunnetuksi tekeminen (maaseutukulttuuri)

7. luonnon hyvinvoinnin edistäminen ja kestävän kehityksen periaatteiden ja luonnonmukaisuuden toteutuminen (kierrätys)

8. paikallisuuden hyödyntäminen tuotteiden ja palveluiden jalostamisessa

9. paikallisen kulttuurin ja taiteen esille tuominen 

10. Eri ikäryhmien huomioiminen

11. lasten ja nuorten ruokakasvatus

Hankkeen tulokset

Tähän listataan tuloksia, joita hankkeen aikana saavutetaan.

Hanke on järjestänyt kolme isoa yleisötapahtumaa: 2.12. järjestetty Joulutori, 23.2. järjestetty Häähninmäen Talvikarkelot ja 20.-22.9. sadonkorjuujuhlat. Joulutori keräsi kävijöitä yhteensä n. 300 henkilöä ja Talvikarkeloihin osallistui päivän aikana n. 65 henkilöä. Sadonkorjuujuhlien perjantaina maatilapäivään osallistui 40 paikallista ikäihmistä ja lauantain sekä sunnuntain avoimien ovien aikana kävijöitä kävi tilalla keskimäärin noin 100-200. Yhteensä tapahtuma keräsi yli 2000 kävijää. Kaikki tapahtumat keräsivät runsaasti positiivista palautetta kävijöiltä.


Tuloksia ja kokemuksia:

Hanke on tarjonnut työllisyysmahdollisuuksia etenkin paikallisille nuorille ja muutamille yrittäjille. Hanke on työllistänyt 13–17-vuotiaita nuoria järjestämissään tapahtumissa ja kerhoissa. Joulutori 2018 työllisti viikonlopun aikana 10 nuorta ja Häähninmäen Talvikarkelot 2 nuorta. Kummassakin Safkasankarit-kerhossa toimii myös paikallinen nuori apuohjaajana. Sadonkorjuujuhlien aikana työllistettiin 8 nuorta 5 tilalla.

Taitavat kädet –kerhon yritysvierailun kautta lapset ovat päässeet tutustumaan paikallisen keramiikkapajan toimintaan ja arkeen. Myös safkasankarit-kerhossa on lasten kanssa mietitty, että mitä paikallisia tuotteita voi Hankasalmelta ostaa ja millaisia yrityksiä paikkakunnalta löytyy.

Häähninmäen talvikarkelot –tapahtumassa kävi perheitä, jotka eivät olleet aikaisemmin hyödyntäneen Häähninmäen reitistöä ja Häähnintupaa.

Ystävänpäivä-tapahtuman aikana ruoka-rastille osallistui 50 henkilöä. Rastilla heräsi myös keskustelua ruuan alkuperästä ja eri hedelmien sekä mausteiden hinnoittelusta ja valmistamisesta.

Sadonkorjuujuhliin osallistuneet tekijä-tiimin jäsenet olivat mielessään siitä, että he ovat hankkeen toiminnan kautta päässeet tutustumaan toisiin paikallisiin maaseutuyrittäjiin. Tuottajat ovat myös olleet innolla mukana hankkeen toiminnassa, sillä ryhmän jäsenet kokevat hankkeen toiminnan hyödyllisenä niin oman toimintansa kuin myös paikkakunnan kannalta. Hanke on onnistunut lisäämään etenkin paikallisten kuluttajien tietämystä paikallisista tuottajista ja heidän toiminnastaan. Sadonkorjuujuhlat keräsivät osallistujia niin paikallisella, kuin myös valtakunnallisella tasolla ja juhlien osallistujat kokivat tapahtuman sisällön ainutlaatuisena elämyksenä, jonka haluavat kokea uudestaan.

Hanke, Hankasalmi ja paikalliset toimijat saivat mittavan näkyvyyden kesällä 2019, kun Hankasalmen kunta osallistui Radio Novan iltapäivän järjestämään Unboxing-tempaukseen lähettämällä oman Hankasalmi-aiheisen paketin toimitukseen. Tuotepaketti arvottiin Radio Novan Iltapäivän Facebook-kanavalla ja video keräsi viikon aikana 818 tykkäystä, 982 kommenttia ja 283 jakoa.