Hankasalmella 1.1.2012-30.6.2014

YLEISTÄ

 • Hallinnoijana Hankasalmen 4H-yhdistys
 • Saanut Leader-hankerahoitusta Maaseutukehitys ry:ltä
 • Taustalla ajatus siitä, että kunnan omista lapsista ja nuorista saataisiin kuntaan jääviä/palaavia aktiivisia toimijoita, työntekijöitä sekä yrittäjiä
 • Hankepäällikkö Sirkka Suomäki 040 534 6361 / sirkka.suomaki(at)hankasalmi.fi
 • Hanketyöntekijä Katriina Markkanen (15.8. alkaen) 045 6580 550 / kati.markkanen(@)gmail.com
 • Kohderyhmänä 6-25-vuotiaat hankasalmelaiset lapset ja nuoret, välillisesti myös aikuiset
 • Myös kesäasukasperheet huomioidaan hankkeen toteutuksessa
 • Yhteistyötahoina mm. paikalliset yritykset ja maatilat, kylät, kyläyhdistykset sekä muut paikalliset yhdistykset, perheet, koulut, lähialueen ammattioppilaitokset sekä Hankasalmen kunta

PÄÄTAVOITTEET

 1. Lisätä lasten ja nuorten tietoa maaseutuammateista ja maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista työelämän ja yrittäjyyden suhteen, sekä kasvattaa heistä aktiivisia maaseudun toimijoita.
 2.  Luoda uusia toimintamalleja yrittäjyyskasvatukseen ja kehittää uusia työvälineitä ryhmätoimintaan.
 3. Lisätä hankasalmelaisten kylien elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET

 • Hanke tavoittaa vähintään 300 hankasalmelaista
 • Aikuisia toimijoita mukana vähintään 70

TOIMINNOT

 • 6-12-vuotiaat: maaseudun ammatteihin ja yrittäjyyteen liittyvä ryhmätoiminta jokaisella kylällä, yritysvierailut, ammattileirit
 • 13-17-vuotiaat: yrittäjyysryhmätoiminta, yritys- ja oppilaitosvierailut, ammattileirit
 • 18-25-vuotiaat: yrittäjyystutorointi, yrittäjyysryhmätoiminta/-valmennus, opintomatkat
 • Kaikenikäisten/kesäasukkaiden toiminnot: erilaiset perhetapahtumat