1.10.2018-31.5.2021

Hankasalmi kutsuu! -hanke on Hankasalmen 4H-yhdistyksen hallinnoima hanke, jossa on mukana niin yrittäjiä, yhdistyksiä kuin maaseudun kehittämisestä kiinnostuneita yksityishenkilöitäkin. Hankkeessa on tarkoitus tuoda esille paikalliskulttuuria ja monipuolista hankasalmelaista osaamista erilaisten tapahtumien avulla.

Hanke pyrkii luomaan yhteishenkeä paikallisten toimijoiden keskuuteen sekä syventää yhteistyötä ja osallisuutta eri toimijoiden välillä. Kulttuuritoimijat yhdessä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa luovat toimivan kokonaisuuden uuden hankasalmelaisen lähituotebrändin rakentamisessa. Ruokailo ja lähiruoka-ajatus on yksi hankkeen tärkeimmistä teemoista ja siihen pureudutaan ennen kaikkea lasten ja nuorten kanssa 4H-kerhoissa, leireillä sekä erilaisten tempausten avulla.

Hanke järjestää pienimuotoisia tapahtumia ja tempauksia läpi vuoden. Tämän lisäksi hanke tuottaa vuosittain yhden suuremman tapahtuman, jonka aikana kävijät läheltä ja kaukaa pääsevät nauttimaan viikonlopun ajan aidosta maalaiselämästä, sekä saavat nähdä ja kokea konkreettisesti, millaista paikallisten toimijoiden arki on idyllisessä maalaiskunnassamme. Tapahtuma tavoittaa toimijoita ja kävijöitä niin paikallisesti kuin alueellisestikin. Tapahtuma järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2019. 

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto)

Lue lisää hankkeesta www.hankasalmikutsuu.fi.


TIEDUSTELUT:

Anu Hyytiäinen

 toiminnanjohtaja

p. 040 149 1993, anu.hyytiainen(at)4h.fi

_________________________________________________________

Mikä Hankasalmi kutsuu! -hankkeessa on keskeistä?

Lähituottajuus

Hankasalmi kutsuu! -hankkeelle paikallinen tuottajuus on kaikki kaikessa. Tahdomme toimia yhteisöjemme hyväksi ja kannustaa paikallisia toimijoita uudenlaisiin yhteistyökuvioihin!Ekologisuus

Hankasalmi kutsuu! -hankkeessa luonnon hyvinvoinnin edistäminen ja kestävän kehityksen periaatteiden ja luonnonmukaisuuden toteutuminen on tärkeää, siksi tahdomme vaalia ja hoitaa luontoa mahdollisimman hyvin!Kulttuuri

Hankasalmi kutsuu! -hankkeen tarkoituksena on nostaa esille paikallisia toimijoita ja lisätä tietoisuutta paikkakuntamme vahvuuksista. Paikallisen kulttuurin ja taiteen esille nostaminen ja arvostaminen ovat myös keskeistä.

“Hankasalmi kutsuu! -hankkeen avulla tahdomme innostaa ja nostaa esiin paikallista osaamista sekä maaseutukulttuuria.”

Millainen on Hankasalmi?


Paikkakunta

Hankasalmi on aito maaseutukunta Keski-Suomen ja Savon rajamailla, Jyväskylän kaupunkiseudulla. Asukkaita paikkakunnalla on vajaa 5000 ja Hankasalmi onkin pieni, mutta vireä kunta täynnä eloa ja elämyksiä!

Luonto
Hankasalmella nautitaan luonnon kauneudesta, löytyyhän täältä jopa 97 järveä! Vesistöjen lisäksi paikkakunnalla saat nauttia niin ylä- kuin alamäistä, sillä maasto on muodoltaan kumpuisaa.

Yhteisö

Hankasalmella vallitsee vahva yhteisöllisyys, mikä kulminoituu esimerkiksi paikkakunnalla aktiivisena järjestötoimintana. Hankasalmella tehdään paljon asioita yhdistyspohjaisesti ja talkooperinnettä kunnioittaen.