Löydä oma polkusi yrittäjyyteen

Keski-Suomen 4H-piirin hallinnoima Löydä oma polkusi yrittäjyyteen – koulutushanke alkoi Hankasalmen alueella SYKSYLLÄ 2010. Keski-Suomen ELY-keskus rahoitti hanketta. Hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten tietämystä yrittäjyydestä koulutuksen ja kokemuksen kautta, sekä kouluttaa aikuisista yritysohjaajia. Yritysohjaajina aikuiset kannustavat ja tukevat nuoria yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.


Yrittäjyyskoulutus käytännössä

Syksyllä 2009 pilottihankkeeseen osallistui muiden nuorien joukossa myös 13-vuotias Lotta. Lotta kertoi kiinnostuksestaan kirjoittamiseen ja hevosiin. Yrittäjyyskurssilla mieluisimmat harrastukset yhdistyivät liikeideaksi; uusi 4H-Yritys, hevosaiheinen lehti Raudikko, oli syntynyt. Kurssin aikana Lotta ideoi yritystään, teki liiketoimintasuunnitelman, laski kustannuksia, punnitsi riskejä ja suunnitteli markkinointia. Yritysohjaajan, 4H-järjestön ja muiden kurssilaisten tuki siivitti yritystoiminnan käynnistämistä.

Nuorten yritteliäisyyden kannalta on tärkeää, että kenenkään ei tarvitse ratkoa yrittäjyyden haasteita yksin. Hankealueella alkaa myös aikuisille suunnattu koulutus. Aikuisista koulutetaan nuorille yrittäjille yritysohjaajia, jotka tukevat ja auttavat yrittäjyyden parissa pähkäilevää nuorta. Aikuisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on lisätä aikuisten osaamista nuorten kohtaamisessa, nuorten yrittäjyyteen liittyvissä asioissa ja yrittäjyyteen ohjaamisessa ja neuvonnassa.


Löydä oma polkusi yrittäjyyteen -hanke päättyi keväällä 2011. Hankasalmelaisia nuoria koulutettiin hankkeessa marraskuussa 2010 5 nuorta ja 5 yritysohjaajaa.