Minussa on voimaa!-hanke 1.2.2015-31.1.2017


Tavoitteena on luoda (uusia) työpaikkoja paikkakunnalle, nostaa nuorten (17-29 v.) työnhakijoiden koulutustasoa ja vahvistaa yhteistyötä tärkeimpien verkostokumppaneiden kanssa. 

Nuoria ohjataan ja tuetaan omien tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä, työ- ja urapolkujen rakentamisessa ja tuetaan opiskelu - ja työpaikan löytämisessä. Lisäksi luodaan edellytyksiä toimia matalan kynnyksen yrittäjänä työosuuskunnassa. Ota siis yhteyttä mikäli tulevaisuuden suunnitelmat ovat epäselvät, haluaisit kokeilla yrittäjyyttä tai haluat apua tai neuvoja esimerkiksi oppisopimuspaikan löytämiseen.

Työnantajia  neuvotaan ja ohjataan työllistämisessä sekä opastetaan työpaikalla työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa, oppisopimuskoulutuksessa. Hankkeen aikana kehitetään monityönantajamallista oppisopimusta. Ota siis yhteyttä esimerkiksi jos mietitte oppisopimusopiskelijan rekrytointia ( edes osa-aikaisesti ) tai mikäli nuorten työllistämiseen liittyvät tuet tai paperityöt mietityttävät. 

Tiivistä yhteistyötä tehdään työnantajien, oppisopimuskeskuksen ja kunnan sekä TE-toimiston ja muun verkoston kanssa.

Minussa on voimaa on osa  välikäsi-kokonaisuutta. Välikäsi on ESR-rahoitteinen hankekokonaisuus (välittäjäorganisaatiohanke), jossa on mukana seitsemän osahanketta. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus ja toiminta-alueiden kunnat. Hankkeita toteutetaan tammikuusta 2015 alkaen maaliskuuhun 2017 asti.

Lue lisää Välikädestä täältä.