Toiminta-ajatus

Kansainväliset nuorisovaihdot ovat osa 4H-toimintaa. Kuvassa hankasalmelaisten nuorten ryhmä vierailulla Sisiliassa

Hankasalmen 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1935.

Käytännön nuorisotyö jakautuu neljään osa-alueeseen: ryhmätoimintaan, koulutustoimintaan, työllistämistoimintaan ja nuorten yritystoimintaan.

Näitä osa-alueita toteutetaan mm. seuraavista näkökulmista: aktiivinen kansalaisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, meträ, luonto ja maaseutu sekä ympäristö.

Yhä suurempi osa 4H-työstä on projektimaista toimintaa. Toimintaa toteutetaan mm. erilaisten hankkeiden avulla.

 

2000 -luvulla 4H -yhdistyksen toiminta muotoutui kahdeksaan eri osa-alueeseen. Nämä osa-alueet ovat kerho- ja muu ryhmätoiminta, kurssit, kilpailut, leirit, vaihto-ohjelmat, yrittäjyys, kouluyhteistyö sekä työllistämistoiminta.

Hankasalmella työllistämistoimintaa tehdään vuoden aikana monin eri tavoin. Nuoria työllistetään vuoden aikana 50-80 henkilöä. Suurimmat tuntimäärät tehdään vanhus-ja vammaispalvelun puolella. Kurssi-ja kilpailutoiminta keskittyy samoihin aiheisiin kuin ryhmätoiminta; taitavat kädet, teknologia, viestintä, metsä ja luonto, kotitalous, puutarha ja viherympäristö. Yrittäjyyskasvatus on 4H-toiminnan ydin. Se on mukana kaikessa toiminnassa. Eräänä välineenä nuorempien kanssa siinä käytetään Top-järjestelmää. Varttuneemmat nuoret perustavat jo omia 4H-yrityksiä.

4H-yhdistys pyrkii tukemaan lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Järjestön tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista, jotka ovat siis Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Näihin sanoihin sisältyy koko 4H -työn perusajatus: Pään harkinnalla, käsien harjaannuttamisella ja sydämen hyvyydellä arkipäivän hyvinvointia niin itselle kuin muillekin.

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

Hankasalmen 4H-yhdistyksessä on yli 400 aktiivista jäsentä. Toimintaa on koko kunnan alueella, ryhmiä on vuosittain noin 15. Seuraa tapahtumia ajankohtaista palstalta. Tule käymään, soita tai mailaa. Meidät löydän osoitteesta Keskustie 41, 41520 Hankasalmi (kunnanviraston alakerta) tai mailiosoitteesta hankasalmi(at)4h.fi

 

4H-yhdistys pyrkii tukemaan lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa.