4H-Kotiapu

4H-KOTIAPUA EI OLE 

TÄLLÄ HETKELLÄ SAATAVILLA. 

4H-Kotiapu on ikäihmisille suunnattua monipuolista auttamistyötä kodin sisä- ja ulkotöissä sekä muissa arjen askareissa. 

Kotiapupalvelutyö voi olla kertaluontoista, satunnaista, kausittaista tai säännöllisesti jatkuvaa. 

Kotiapupalvelu sisältää mm.

  • siivousta;, esim. perus-, laaja-, muuttosiivous
  • ikkunanpesua
  • pihatöitä; haravointi, kukkienhoito, lumityöt ym
  • asiointiapua, mm. kaupassakäyntiä
  • seuranpitoa kotona ja muualla

Emme tee sairaanhoidollista kotipalvelua (lääkkeet ym).

Kuva: Maija Jääskeläinen

Hankasalmen 4H-yhdistyksen välittämän 4H-kotipalvelun hinta on 1.6.2020 alkaen 20,00 €/h, matkakorvaus 0,65 €/km sekä laskutuslisä 3 €/lasku (hinnat sisältävät alv 24%). (Alviton 4H-kotiapupalvelun hinta on 16,13 €/h, matkakorvaus 0,52 €/km sekä laskutuslisä 2,42 €/lasku.) Hinta tarkistetaan puolen vuoden välein. 

Kotipalveluapua on mahdollista saada myös suoraan nuorilta 4H-yrittäjiltä, jotka hinnoittelevat ja laskuttavat itse palvelunsa. 4H-yrittäjiin voi tutustua kotisivuillamme, http://www.hankasalmi.4h.fi/4h-yritykset/ tai kysyä heitä 4H-toimistosta. 

4H-Kotiapupalvelussa työskentelee vuosittain 18-29-vuotiaita nuoria, oman elämäntilanteensa mukaisesti yksi kerrallaan.

(Päivitetty 31.5.2020)

TILAUKSET JA TYÖNTEKO

Uudet tilaukset sekä muutokset tilaussopimuksiin tehdään 4H-toimistoon alla oleville henkilöille. Uusien asiakkaiden kanssa tehdään kirjallinen tilaussopimus, jossa määritellään mm. kotipalvelun tarve, laajuus, kesto ja laskutustiedot. Tilauksen jälkeen työntekijä ottaa yhteyttä työn tekemisen ajankohdasta ja muista yksityiskohdista. Työ tehdään asiakkaan välineillä ja siivousaineilla. Asiakas kuittaa tehdyn työn tuntilistaan, jonka jälkeen työntekijä ja asiakas sopii jatkosta/seuraavista käynneistä.

4H-yhdistys hoitaa lakisääteiset työnantajavelvoitteet ja laskuttaa asiakasta. Peruuttamattomista ajoista laskutamme varatun ajan mukaisesti, peruutukset viimeistään 24h ennen sovittua aikaa joko 4H-toimistoon tai kotipalvelutyöntekijälle.

Lisätietoja 4H-kotiavusta sekä asiakastietojen keräämistä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kotisivuillamme, Tietosuojaseloste_kotipalvelu.pdf


ALVITON 4H-KOTIAPUPALVELU

Marraskuusta 2019 alkaen 4H-Kotiapupalvelua on mahdollista saada myös alvittomina (alv 0%). Edellytys alvittomuudelle on asiakkaan toimintakyvyn lasku esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi. Alvittoman palvelun tuottamista varten teemme asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa tilaussopimuksen ja palvelusuunnitelman. Kysy lisää 4H-toimistosta.


KOTITALOUSVÄHENNYS

Kotipalvelutyöstä, joka pitää sisällään esim. siivousta, pyykinpesua tai puutarhatöitä, voit saada kotitalousvähennyksen, joka on 40 % työn osuudesta, omavastuu vuodessa 100 euroa ja kotitalousvähennyksen suuruus on 2250 euroa (tilanne v. 2020). Lue lisää kotitalousvähennyksestä Verohallinnon sivuilta, https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/. Tiedustele kotitalousvähennysmahdollisuudesta myös 4H-yrittäjiltä.

Lisätietoja ja uudet tilaukset allaoleville henkilöille
 

Anu Hyytiäinen,  vt toiminnanjohtaja    

p. 040 149 1993 / anu.hyytiainen(at)4h.fi                            


Marjo Tiihonen, 4H-toiminnanohjaaja

p. 040 678 3577, hankasalmi(at)4h.fi

__________________________________________________________


4H JÄRJESTÖNÄ

 

4H-järjestön kansalais- ja yrittäjyyskasvatuksellinen toiminta perustuu tekemällä oppimisen periaatteeseen. Tavoitteenamme on kasvattaa 6-28-vuotiaista lapsista ja nuorista vastuullisia, yritteliäitä ja aktiivisia ihmisiä, ja antaa heille eväitä tulevaisuutta ja työelämää varten. Noudattamamme Kolme askelta työelämään -toimintamalli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset. 4H:n kautta saatu työpaikka on monelle nuorelle ensimmäinen työkokemus.

Tiedot päivitetty 31.5.2020.