Toimintaa lapsille

4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa 6-12-vuotiaille, jota ohjaavat vapaaehtoiset yli 13-vuotiaat nuoret ja aikuiset. Tavoitteena on 4H-järjestön toiminta-ajatuksen mukaisesti tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä:

  • omatoimisuutta ja arjen taitoja
  • yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia
  • yhteistyötaitoja
  • kansainvälisyyttä ja luonnon ja ympäristön kunnioitusta

Yleiskerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia, eli kokeillaan ja tehdään eri asioita. Aihepiirejä ovat arjen- ja kädentaidot, metsä, luonto ja ympäristö, eläimet, teknologia, vuorovaikutus ja kansainvälisyys.

Teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen. Teemakerhoja ovat esimerkiksi yrityskerho, eräkerho, kokkikerho ja heppakerho. 

Tutustu 4H-kerhoihin täältä

Metsäpäivät tarjoavat 5.-6.luokkalaisille mahdollisuuden tutustua metsään ja luontoon mukavalla tavalla. 

Metsäpäivä toteutetaan yhteistyössä 4H-yhdistyksen, Metsä Groupin, Suomen Metsäsäätiön sekä paikallisten metsäalan toimijoiden kanssa.